Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

De regels in de ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn complex. Een vergunning leidt vaak tot discussie.
Bert loodst u door de vergunningsprocedure als aanvrager, overheid of belanghebbende.